SPÓŁKA OFERTA PUBLICZNA DANE FINANSOWE NOTOWANIA AKCJONARIAT RAPORTY KALENDARZ INWESTORA WALNE ZGROMADZENIA DOKUMENTY KORPORACYJNE AKTUALNOŚCI PRZYDATNE LINKI KONTAKT DLA INWESTORÓW
 

OFERTA PUBLICZNA

 

Nazwa projektu:

Oferta publiczna akcji serii D

 

Data projektu:

V.2015

 

Wartość:

do 2 mln zł


Opis projektu:

Oferta publiczna akcji JUJUBEE S.A. jest prowadzona na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia ani jako oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek z poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

- nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
- nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

 

Terminarz oferty:


CZYNNOŚĆ

TERMIN

Publikacja Memorandum Informacyjnego

21 maja 2015

Budowa Księgi Popytu

21-26 maja 2015 (do godz. 17:00)

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej

26 maja 2015

Przyjmowanie Zapisów na Akcje

27 maja -1 czerwca 2015

Dzień Przydziału Akcji

2 czerwca 2015

 

 

Pliki do pobrania:

- Memorandum_Informacyjne_Jujubee_SA_Oferta_Publiczna _Akcji _Serii_D.pdf

- Prezentacja IPO JUJUBEE S.A..pptx