Jujubee S.A. - Games Developer and Publisher. iOS | Android | WP | PC | Mac | Linux | PS4 | Xbox One - Dofinansowania

Dofinansowania

 

JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA

 

realizuje projekt pt.

„Opracowanie narzędzia Grand Strategy Engine do projektowania wieloaktorowych gier
strategicznych typu Grand Strategy czasu rzeczywistego, bądź turowych i zintegrowanie go z
systemem sztucznej inteligencji Grand Strategy Artificial Intelligence Mechanism”


w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem projektu jest opracowanie niezależnego od innych silników Grand Strategy Engine, narzędzia
do projektowania gier typu Grand Strategy czasu rzeczywistego i turowych. Stworzenie GSE
ograniczy zaangażowanie programistów w tworzenie gier, przyśpieszy produkcję gier, zmniejszy
częstotliwość występowania problemów związanych z błędnym funkcjonowaniem kodu-
optymalizacja w tym zakresie pozwoli na tworzenie gier na mniej wydajne urządzenia. GSE
umożliwi produkcję gier na komputery i urządzenia mobilne, dzięki czemu przyczyni się do rozwoju
zapoczątkowanego przez spółkę typu gier Real Time Grand Strategy mobile games.

 

Efekty projektu:

Innowacja procesowa – wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji

lub dostawy

 

Wartość projektu: 3 535 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 535 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 585 500,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 

 


 

 

Projekt: Stworzenie prototypu gry komputerowej “Punk Wars”

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Jujubee S.A.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 


JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA
 

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w
wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’ - GS-AIM (Grand Strategy
Artificial Inteligence Mechanism).”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu GS-AIM (Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism)
- framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji
w wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’.

Efektem projektu będzie stworzenie zupełnie nowej kategorii gier - ‘Real Time Grand
Strategy’ mobile games przy wykorzystaniu opracowanego systemu GS-AIM

(Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism).

 

Wartość projektu: 1.946.295 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.341.171 PLN