Dofinansowania

 

 


 

Nazwa zadania: Stworzenie prototypu gry strategicznej o kulturze i historii Słowian

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych o nazwie „Program Wsparcia Gier Wideo” w ramach zadania „Tworzenie prototypów kulturowych gier wideo”.

Data podpisania umowy: 15.04.2024 r. (Umowa nr 1047/23/A1)

Wartość:

kwota dofinansowania: 261 678,00 PLN

wartość zadania: 334 982,00 PLN

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje stworzenie prototypu strategicznej gry komputerowej o roboczej nazwie Słowianie. Projekt ma za zadanie przedstawienie rodzimej religii i kultury plemion słowiańskich na tle innych tradycji i cywilizacji. Chcemy pokazać graczowi wczesną historię Europy, wędrówki ludów oraz różnice kulturowe.

 

 


 

 


 


 

JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie narzędzia Grand Strategy Engine do projektowania wieloaktorowych gier
strategicznych typu Grand Strategy czasu rzeczywistego, bądź turowych i zintegrowanie go z
systemem sztucznej inteligencji Grand Strategy Artificial Intelligence Mechanism”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie niezależnego od innych silników Grand Strategy Engine, narzędzia
do projektowania gier typu Grand Strategy czasu rzeczywistego i turowych. Stworzenie GSE
ograniczy zaangażowanie programistów w tworzenie gier, przyśpieszy produkcję gier, zmniejszy
częstotliwość występowania problemów związanych z błędnym funkcjonowaniem kodu-
optymalizacja w tym zakresie pozwoli na tworzenie gier na mniej wydajne urządzenia. GSE
umożliwi produkcję gier na komputery i urządzenia mobilne, dzięki czemu przyczyni się do rozwoju
zapoczątkowanego przez spółkę typu gier Real Time Grand Strategy mobile games.

 

Efekty projektu:

Innowacja procesowa – wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji

lub dostawy

Wartość projektu: 3 535 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 535 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 585 500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 


 

Projekt: Stworzenie prototypu gry komputerowej “Punk Wars”

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Jujubee S.A.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 


 

JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w
wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’ – GS-AIM (Grand Strategy
Artificial Inteligence Mechanism).”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu GS-AIM (Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism)
– framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji
w wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’.

Efektem projektu będzie stworzenie zupełnie nowej kategorii gier – ‘Real Time Grand
Strategy’ mobile games przy wykorzystaniu opracowanego systemu GS-AIM
(Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism).

Wartość projektu: 1.946.295 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.341.171 PLN

Kontakt

JUJUBEE S.A.

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice
POLSKA

+48 32 219 10 85

UWAGA: Nie udzielamy wsparcia przez telefon!

NIP: 9542735866

VAT EU: PL 9542735866

REGON: 242840860

KRS: 0000410818

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach, VIII Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 478.000,00 zł

Skip to content