Dofinansowania

strategy forge

realizuje projekt pt.

„Opracowanie narzędzia Grand Strategy Engine do projektowania wieloaktorowych gier strategicznych typu Grand Strategy czasu rzeczywistego, bądź turowych i zintegrowanie go z systemem sztucznej inteligencji Grand Strategy Artificial Intelligence Mechanism”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest opracowanie niezależnego od innych silników Grand Strategy Engine, narzędzia do projektowania gier typu Grand Strategy czasu rzeczywistego i turowych. Stworzenie GSE ograniczy zaangażowanie programistów w tworzenie gier, przyśpieszy produkcję gier, zmniejszy częstotliwość występowania problemów związanych z błędnym funkcjonowaniem kodu- optymalizacja w tym zakresie pozwoli na tworzenie gier na mniej wydajne urządzenia. GSE umożliwi produkcję gier na komputery i urządzenia mobilne, dzięki czemu przyczyni się do rozwoju zapoczątkowanego przez spółkę typu gier Real Time Grand Strategy mobile games.

Efekty projektu:
Innowacja procesowa – wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji lub dostawy

Wartość projektu: 3 535 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 535 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 585 500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego CentrumBadań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Projekt: Stworzenie prototypu gry komputerowej “Punk Wars”
Program: Rozwój sektorów kreatywnych
Beneficjent: Jujubee S.A.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

strategy forge

realizuje projekt pt.

„Opracowanie framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’ – GS-AIM (Grand StrategyArtificial Inteligence Mechanism).”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu GS-AIM (Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism) – framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu‘Grand Startegy’.

Efektem projektu będzie stworzenie zupełnie nowej kategorii gier – ‘Real Time Grand Strategy’ mobile games przy wykorzystaniu opracowanego systemu GS-AIM (Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism).

Wartość projektu: 1.946.295 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1.341.171 PLN

Contact

JUJUBEE S.A.

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice
POLSKA

+48 32 219 10 85

NOTE: We do not provide support over the phone!

NIP: 9542735866

VAT EU: PL 9542735866

REGON: 242840860

CC: 0000410818

District Court Katowice-Wschód

in Katowice,  VIII KRS Department

Share capital: 478 000.00 PLN

Skip to content