Jujubee podpisuje umowę, na mocy której przejmie cały biznes growy od Space Fox Games S.A. wraz z doświadczonym zespołem

INFORMACJA PRASOWA

(Katowice, 28 czerwca 2024) Notowany na NewConnect katowicki producent gier i wydawca Jujubee S.A., podpisał w dniu dzisiejszym umowę, na mocy której przejmie od Space Fox Games S.A. wydzieloną część przedsiębiorstwa zajmującą się produkcją gier, w tym zarówno  zespół, jak i wszelkie prawa majątkowe i intelektualne do produktów już wydanych i będących w realizacji.

Działanie to wpisuje się w przekonanie Jujubee o konieczności konsolidacji branży oraz potwierdza wolę Spółki do zwiększenia skali działalności i pozyskania istotnych synergii na poziomie technologii, know-how i finansowym.

„Obserwowaliśmy Space Fox od pewnego czasu dostrzegając możliwość osiągnięcia istotnych korzyści jeśli obie strony zdecydowałyby się na konsolidację. W ostatnich tygodniach nasze rozmowy nabrały sporego tempa i wszelkie symulacje dobitnie potwierdziły, że przejmując dział gier od Space Fox, zyskalibyśmy szereg zauważalnych synergii, co pozwoliłoby znacznie umocnić Jujubee na konkurencyjnym rynku” – powiedział Michał Stępień, Prezes Zarządu Jujubee S.A.

Space Fox, to doświadczona firma z 10-letnim stażem, mająca na swoim koncie liczne tytuły casualowe, narracyjne i strategiczne. Szczególną popularnością cieszą się produkcje mobilne oraz HOPA, które wciąż generują istotne przychody i pozwolą zauważalnie poprawić przepływy pieniężne Jujubee, które już teraz są dodatnie. W przeciwieństwie do licznych konkurencyjnych podmiotów, obie spółki potrafiły szybko zareagować na kryzys w branży gier, wychodząc z niego silniejsze, z uporządkowanymi i zoptymalizowanymi procesami finansowymi i produkcyjnymi. W czasach, kiedy liczne podmioty miały trudność w zdobyciu środków na realizację swoich projektów, Jujubee pozyskało zagranicznych wydawców do dwóch swoich kluczowych produktów, znajdujących się aktualnie na bardzo zaawansowanym etapie prac. Mowa o doskonale przyjętym przez potencjalnych graczy i inwestorów „Dark Moon” oraz „Realpolitiks 3: Earth & Beyond”, trzecią odsłoną popularnej serii gier z segmentu grand-strategy.

„Nie robiliśmy dotąd dużego szumu medialnego wokół tych produkcji, wynika to jednak z przemyślanej i świadomej strategii obranej wspólnie z naszymi wydawcami. Chcemy by obie gry miały solidną ekspozycję na platformie Steam i by mogły faktycznie liczyć na należytą uwagę ze strony graczy. Już w połowie lipca na wspomnianej platformie rusza trzecia edycja cyfrowej konferencji TactiCon, która jest w pełni poświęcona grom strategicznym. Myślę, że fani naszych gier powinni koniecznie mieć to wydarzenie na swoim radarze” – powiedział Michał Stępień.

Istotnym obszarem zainteresowania obu spółek jest także Sztuczna Inteligencja. Jujubee od wielu lat rozwija swój silnik Strategy Forge, który inkorporuje innowacyjny system sztucznej inteligencji dla gier strategicznych. Z kolei Space Fox posiada liczne narzędzia do usprawniania produkcji gier wideo, w tym strategicznych i zarządzania zasobami, ubiega się także o dofinansowanie z programu SMART obejmujące wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji licznych procesów produkcyjnych – w tym m.in. treści narracyjnych, kodu czy tworzenia poziomów. Połączenie wszystkich tych technologii pozwoli Jujubee na jeszcze efektywniejszą i tym samym wymagającą mniejszych zasobów ludzkich i finansowych realizację bieżących i przyszłych projektów. Warto tutaj nadmienić, że obie strony posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach programów dofinansowań i oba podmioty aktualnie realizują projekty współfinansowane przez CRPK w ramach „Programu wsparcia gier wideo”.

Sygnatariusze spodziewają się również, że realizacja umowy pozwoli na skuteczniejsze zmonetyzowanie mniejszych gier rozwijanych przez Space Fox, m.in. Emerald Caravan czy ukończonej już Maggie’s Movies – Second Shot. Jujubee spodziewa się, że tytuły te powinny zostać przyzwoicie przyjęte szczególnie na konsolach. Zważywszy, iż koszt konieczny do wprowadzenia tych produktów na rynek jest niewielki, powinno to również wpłynąć pozytywnie na przychody Jujubee w długim okresie.

Zgodnie z zawartą umową strony ustaliły, że parytet wymiany akcji Space Fox na akcje Jujubee wyniesie 0,85 (tj. 1 akcja Space Fox za 0,85  akcji Jujubee). Nowe akcje Emitenta zostaną wyemitowane dla akcjonariuszy Space Fox w ramach procedury podziału przez wydzielenie, którego rezultatem będzie przejęcie biznesu Space Foxa i połączenie z Jujubee. Ponadto Spółka wyemituje od 600 tys. do 750 tys. nowych akcji do objęcia za wkłady pieniężne, które zostaną zaoferowane wybranym inwestorom po cenie emisyjnej 1,25 PLN. Nie mniej niż 275.000 z powyższych akcji zostanie objęte gotówkowo przez obecnego Prezesa Zarządu Space Fox Aleksandra Korulskiego. Strony wyraziły również intencję, by Pan Aleksander Korulski został powołany na Prezesa Zarządu Jujubee S.A.. Obecny prezes, Michał Stępień, pozostanie w Spółce i będzie w niej pełnił rolę Dyrektora Kreatywnego.

„Myślę, że taki podział ról pozwoli nam na dużo łatwiejsze osiągnięcie celów strategicznych. Mamy bardzo spójną wizję dalszego rozwoju Jujubee i uważamy, że łącząc siły i odpowiednio rozdzielając nasze kompetencje osiągniemy należyty sukces, co pozwoli na zwiększenie wartości dla Akcjonariuszy” – powiedział Aleksander Korulski, Prezes Zarządu Space Fox Games S.A.. „Chcę być maksymalnie zaangażowany w przewodzenie Jujubee, stąd też moja deklaracja o objęciu istotnego pakietu akcji Spółki”.

„Po 12 latach Jujubee znalazło się przed swoją największą w historii szansą na sukces. Posiadamy uporządkowane i zabezpieczone finanse, a nadto możemy poszczycić się aż dwoma bardzo perspektywicznymi projektami realizowanymi z zagranicznymi wydawcami. Zarówno Dark Moon jak i Realpolitiks 3 wkraczają w ostatnią fazę produkcji. Nie chcemy zaprzepaścić tej szansy, a łączenie funkcji prezesa zarządu i osoby odpowiedzialnej za kreatywną sferę projektów nie sprzyja wysokiej efektywności. Stąd też moja wola pełnego poświęcenia się obu tytułom. Wraz z Aleksandrem chcemy, by w momencie premiery były one jak najwyższej jakości i w pełni odpowiadały oczekiwaniom graczy” – dodał Michał Stępień.

Strony spodziewają się, że cały proces przejęcia wydzielonej części przedsiębiorstwa od Space Fox zajmie kilka miesięcy. Obie spółki są notowane na rynku alternatywnym NewConnect.

Kontakt

JUJUBEE S.A.

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice
POLSKA

+48 32 219 10 85

UWAGA: Nie udzielamy wsparcia przez telefon!

NIP: 9542735866

VAT EU: PL 9542735866

REGON: 242840860

KRS: 0000410818

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach, VIII Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 478.000,00 zł

Skip to content