< Strona główna

Relacje inwestorskie

Spółka

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo, które ma swoim koncie takie tytuły jak: „FLASHOUT 3D”, „Suspect in Sight”, „Take Off – The Flight Simulator”, strategię czasu rzeczywistego „Realpolitiks”, grę przygodowo-dokumentalną „KURSK” oraz nadchodzącym „Deep Diving Simulator”. Studio zostało założone przez byłych pracowników CD Projekt RED, Traveller’s Tales oraz Inifinite Dreams. Celem firmy jest tworzenie niesamowicie grywalnych i doskonale wyglądających gier na wszystkie istotne platformy sprzętowe, takie jak iOS (iPhone, iPod, iPad), Android, Mac, PC i konsole. Jujubee jest spółką notowaną na rynku NewConnect (JJB).

 

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

ZARZĄD

Michał Stępień

Prezes Zarządu

Magister politologii, absolwent Kolegium Języka Biznesu w Sosnowcu, Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży gier oraz IT. Współpracował m.in. przy tworzeniu wielu doskonale przyjętych tytułów wydanych na urządzenia mobilne, takich jak The Big Roll in Paradise (Nokia N-Gage), Let’s Create! Pottery (iOS, Android, Nindendo DS), iQuarium (iOS, Android) czy Jelly Defense (iOS, Android).

 

 

RADA NADZORCZA

Maciej Stępień

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kursu dokształcającego prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – "Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym", absolwent Podyplomowych Studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Akademia Spółek. Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Katowicach, aplikant w Kancelarii Prawniczej Adwokat Ewa Daszewska oraz asystent radcy prawnego w Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Podhajski. Finalista konkursu prawniczego „Law Games 2013” organizowanego przez ELSA oraz kancelarię Wierzbowski Eversheds

Maciej Konrad Duch

Członek Rady Nadzorczej

Magister Finansów i Bankowości, Narodowych i Międzynarodowych Rynków Finansowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której ukończył także studia doktoranckie.  Od początku kariery zawodowej zatrudniony w PKO Banku Polskim w Warszawie w Departamencie Ryzyka Rynkowego, a od 2009 roku w Departamencie Planowania i Controllingu.

Piotr Podhajski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa, studia stacjonarne, Uniwersytetu im. Roberta Schumana w Strasburgu (Université Robert Schuman de Strasbourg), Wydział Prawa, Nauk Politycznych i Zarządzania, aplikacja sądowa w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, wspólnik spółki jawnej White Pine Legis Podhajski i Stępień Kancelaria Prawnicza.

Szymon Kuliński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie na kierunku zarządzanie. Od blisko dziesięciu lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał obsługując transakcje typu private equity/venture capital. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku na stanowisku handlowca w firmie Telmax SA, następnie w latach 2003-2004 pracował w Biurze Zarządu giełdowej spółki Spin SA z grupy Asseco Poland. Od roku 2005 do 2013 pełnił funkcję wiceprezesa STI SA odpowiadając za realizację inwestycji kapitałowych funduszu. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej STI SA.

Tomasz Muchalski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od początku działalności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, następnie założyciel agencji PR/IR specjalizującej się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier.

 


POWIĄZANIA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ   RODZAJ POWIĄZANIA Z OSOBĄ DYSPONUJĄCĄ AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGORMADZENIU SPÓŁKI
Maciej Stępień – Przewodniczący Rady Nadzorczej Jujubee S.A.   brat Michała Stępnia – Prezesa Zarządu Jujubee S.A. posiadającego udział stanowiący 15,62%  ogólnej liczby głosów


STRATEGIA I MODEL BIZNESOWY

 

Studio deweloperskie Jujubee tworzy  wysokiej jakości produkty na rynku rozrywki elektronicznej. Jujubee produkuje gry wideo różnych gatunków na mobilne i stacjonarne platformy sprzętowe. 
Model biznesowy firmy opiera się na dywersyfikacji produkcji do czterech segmentów rynkowych: premium, paymium, free2play oraz produkcji na zamówienie podmiotów zewnętrznych. Jujubee skupia się obecnie na wysokobudżetowych projektach własnych i produkcji gier dla wydawców  - na zlecenie.

 

Znana z mniejszych tytułów Spółka pracuje nad ugruntowaniem swojej pozycji, zwiększeniem rozpoznawalności marki i  skali biznesu. Drogą do osiągnięcia celu są opracowywane przez Studio własne projekty gier, z wydawaniem do dwóch tytułów o budżecie 1-2 mln zł rocznie przy jednoczesnym rozwijaniu mniejszych projektów oraz stała współpraca z zewnętrznymi wydawcami zapewniająca ciągłość funkcjonowania organizacji.

 

W perspektywie roku spółka planuje:

 

1.   Zakończenie prac i wydanie gry tworzonej dla niemieckiego wydawcy Astragon Software (platformy iOS i Android)

2.   Zakończenie prac i wydanie niezapowiedzianej gry strategicznej (więcej informacji na temat tego projektu w memorandum);

3.   Rozpoczęcie prac nad dużym projektem będącym celem emisji (budżet ponad 1 mln zł) skierowanym na platformy PC, Mac, Sony PlayStation 4 i Xbox One.

 

W perspektywie trzech lat Jujubee planuje:

 

1.   Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi projektami zleconymi przez partnerów zewnętrznych (stała współpraca z wydawcą Astragon Software);

2.   Wydanie dużego projektu na platformy (PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One);

3.   Rozpoczęcie prac nad kolejnym dużym projektem z budżetem 1-2 mln zł;

4.   Równoległe rozwijanie mniejszych projektów – minimum trzy projekty w trzy lata (z budżetami ok. 0,25 mln zł)

 

Misją firmy jest tworzenie pasjonujących i atrakcyjnych wizualnie gier skierowanych do osób poszukujących nietuzinkowych i wartych zapamiętania przeżyć.