< Strona główna

Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 13:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów.

 

  1. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_ZWZ_Jujubee_ SA_2019.pdf
  2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_JUJUBEE_SA_2019.pdf
  3. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_JUJUBEE_SA_2019_NC.pdf
  4. Projekty_uchwal_na_zwyczajne_walne_zgromadzenie_JUJUBEE_SA_2019.pdf
  5. Wzory_pelnomocnictw_ZWZ_JUJUBEE_SA_2019.pdf