< Strona główna

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Michał Stępień

520.000

15,62%

520.000

15,62%

Arkadiusz Duch

520.000

15,62%

520.000

15,62%

Igor Zieliński

520.000

15,62%

520.000

15,62%

Maciej Konrad Duch

220.000

6,60%

220.000

6,60%

Maciej Kuliński

200.000

6,00%

200.000

6,00%

Szymon Kuliński

200.000

6,00%

200.000

6,00%

Pozostali 1.150.000 34,53% 1.150.000 34,53%
Razem 3.330.000 100,00% 3.330.000 100,00%