Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 roku na
godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Tymoteusz Grajner, ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice.

 

Więcej informacji: kliknij tutaj.

Kontakt

JUJUBEE S.A.

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice
POLSKA

+48 32 219 10 85

UWAGA: Nie udzielamy wsparcia przez telefon!

NIP: 9542735866

VAT EU: PL 9542735866

REGON: 242840860

KRS: 0000410818

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach, VIII Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 478.000,00 zł

Skip to content