< Strona główna

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Michał Stępień

355.000

6,76%

355.000

6,76%

Pozostali

4.895.000

93,24%

4.895.000

93,24%

Razem

5.250.000

100,00%

5.250.000

100,00%

 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 zł i dzieli się na:

 

a) 1.500.000 akcji na okaziciela serii A,

b) 500.000 akcji na okaziciela serii B,

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C,

d) 830.000 akcji na okaziciela serii D,

e) 50.000 (akcji na okaziciela serii E,

f) 150.000 akcji na okaziciela serii F,

g) 100.000 akcji na okaziciela serii G,

h) 150.000  akcji na okaziciela serii H,

i) 150.000  akcji na okaziciela serii I,

j) 75.000 akcji na okaziciela serii J,

k) 150.000 akcji na okaziciela serii K,

l) 105.000 akcji na okaziciela serii L,

m) 520.000 akcji na okaziciela serii M,

n) 140.000 akcji na okaziciela serii N,

o) 330.000 akcji na okaziciela serii O.

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.