< Strona główna

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Michał Stępień

368.870

9,21%

368.870

9,21%

Pozostali

3.636.130

90,79%

3.363.130

90,79%

Razem

4.005.000

100,00%

4.005.000

100,00%