< Strona główna

Relacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy

 

 

Wybrane pozycje RZIS

2023

2022

tys. PLN

Przychody netto ze sprzedaży

1 362

812

Zysk (strata) ze sprzedaży

229

-1 383

EBIT

226

-1 378

EBITDA

464

-1 151

Wynik brutto

408

-571

Wynik netto

394

-530

 Wybrane pozycje RPP

2023

2022

tys. PLN

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-484

-520

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-633

12

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 108

-111

Przepływy pieniężne netto razem

-9

-619