< Strona główna

Relacje inwestorskie

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pojawienia się pytań od Akcjonariuszy i osób nie będących Akcjonariuszami, w tym miejscu zostaną one opublikowane wraz z odpowiedziami.

 

Spółka jednocześnie zastrzega, że udziela wszelkich istotnych informacji Akcjonariuszom i szeroko rozumianemu rynkowi w drodze komunikatów ESPI i EBI. Jeżeli uzna za zasadne przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie przez inny kanał komunikacji (np. pocztę elektroniczną), wówczas pytanie i odpowiedź zostaną również opublikowane w niniejszej sekcji. Nadto Spółka podkreśla, iż nie będzie odpowiadała na pytania, które naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa.