< Strona główna

Relacje inwestorskie

Raporty

RAPORTY EBI: 

RB nr 13/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

RB nr 12/2020 - Raport Okresowy za II kwartał 2020r.

RB nr 11/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 10/2020 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

RB nr 9/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 8/2020 - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

RB nr 7/2020 - Raport Okresowy za I kwartał 2020r.

RB nr 6/2020 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

RB nr 5/2020 - Raport roczny za 2019 r.

RB nr 4/2020 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 3/2020 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii J

RB nr 2/2020 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

RB nr 15/2019 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 14/2019 - Raport Okresowy za III kwartał 2019r.

RB nr 13/2019 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii H

RB nr 12/2019 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

RB nr 11/2019 - Raport Okresowy za II kwartał 2019r.

RB nr 10/2019 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy kapitału docelowego JUJUBEE S.A.

RB nr 9/2019 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

RB nr 8/2019 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. (w tym zmiana Statutu)

RB nr 7/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 6/2019 - Raport roczny za 2018 r.

RB nr 5/2019 - Raport Okresowy za I kwartał 2019r.

RB nr 4/2019 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 3/2019 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii G

RB nr 2/2019 - Raport Okresowy za IV kwartał 2018r.

RB nr 1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. 

RB nr 11/2018 - Raport Okresowy za III kwartał 2018r.

RB nr 10/2018 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

RB nr 9/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

RB nr 8/2018 - Raport Okresowy za II kwartał 2018r.

RB nr 7/2018 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

RB nr 6/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 5/2018 - Raport Okresowy za I kwartał 2018r.

RB nr 4/2018 - Raport roczny za 2017 r.

RB nr 3/2018 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 2/2018 - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F Jujubee Spółka Akcyjna (PLJJBEE00028).

RB nr 1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

RB nr 19/2017 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. i 2018 r.
RB nr 18/2017 - Raport Okresowy za III kwartał 2017r.

RB nr 17/2017 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz tekst jednolity Statutu

RB nr 16/2017 - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

RB nr 15/2017 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

RB nr 14/2017 - Raport Okresowy za II kwartał 2017 roku

RB nr 13/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

RB nr 12/2017 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy kapitału docelowego JUJUBEE S.A.

RB nr 11/2017 - Przyjęcie jednolotego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Jujubee S.A.

RB nr 10/2017 - Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

RB nr 9/2017 - Zmiana Statutu Jujubee S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2017 r.

RB  nr 8/2017 - Zmiany w organach Jujubee S.A.

RB nr 7/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jujubee S.A. w dniu 11 maja 2017r.

RB nr 6/2017 - Raport Okresowy za I kwartał 2017 roku.

RB nr 5/2017 - Zestawienie zamierzonej zmiany Ststutu Jujubee S.A. która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2017r.

RB nr 4/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JUJUBEE S.A. na dzień 11 maja 2017.

RB nr 3/2017 - Raport roczny za 2016 r.

RB nr 2/2017 - Raport Okresowy za IV kwartał 2016 roku

RB nr 1/2017 -  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

RB nr 21/2016 - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdaia finansowego Jujubee S.A. za rok obrotowy 2016

RB nr 20/2016 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Navigator Capital S.A.

RB nr 19/2016 - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

RB nr 18/2016 - Raport Okresowy za III kwartał 2016 roku

RB nr 17/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

RB nr 16/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

RB nr 15/2016 - Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

RB nr 14/2016 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 10 czerwca 2016 roku

RB nr 13/2016 - Wprowadzenie do sprzedaży gry "Take Off - The Flight Simulator"

RB nr 12/2016 - Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A,B i C

RB nr 11/2016 -  Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

RB nr 10/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 9/2016 - Wprowadzenie do sprzedaży gry "Take Off The Flight Simulator"

RB nr 8/2016 - Wprowadzenie akcji serii A,B,C  Jujubee S.A. do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 7/2016 - Zmiana daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016

RB nr 6/2016 -  Ogłoszenie daty premiery gry

RB nr 5/2016 - Korekta raportu rocznego za 2015

RB nr 4/2016 - Raport roczny za 2015 r.

RB nr 3/2016 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 2/2016 - Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

RB nr 1/2016 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

RB nr 14/2015 - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Jujubee S.A. za rok obrotowy 2015

RB nr 13/2015 - Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

RB nr 12/2015 - Astragon Entertainment przedstawił nową grę produkowaną przez Jujubee S.A.

RB nr 11/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D

RB nr 10/2015 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D JUJUBE S.A.

RB nr 9/2015 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii D

RB nr 8/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

RB nr 7/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

RB nr 6/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii D

RB nr 5/2015 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji JUJUBEE S.A.

RB nr 4/2015 - Wprowadzenie PDA i akcji serii D JUJUBEE S.A. do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 2 i 3/2015 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 1/2015 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 

RAPORTY ESPI:  

RB nr 28/2020 - Ogłoszenie daty premiery gry Realpolitiks 2 na platformie PC.

RB nr 27/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "KURSK" na konsolę Nintendo Switch.

RB nr 26/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 02 września 2020 r.

RB nr 25/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

RB nr 24/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 23/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

RB nr 22/2020 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

RB nr 21/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 20/2020 - Termin premiery gry Realpolitiks: New Power na konsoli PlayStation 4

RB nr 19/2020 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

RB nr 18/2020 - Termin premiery gry Realpolitiks: New Power na konsoli Xbox One.

RB nr 17/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "COVID: The Outbreak" na konsole.

RB nr 16/2020 - Zapowiedź gry COVID: The Outbreak oraz informacje dotyczące harmonogramu wydawniczego

RB nr 15/2020 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 14/2020 - Dokonanie odpisu aktualizującego wartość zapasów dotyczących gry KURSK

RB nr 13/2020 - Informacja dotycząca daty premiery gry Realpolitiks 2 na platformie PC

RB nr 12/2020 - Aktualizacja informacji dotyczącej daty premiery gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch na wybranych rynkach

RB nr 11/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks 2" na konsole.

RB nr 10/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "KURSK" na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

RB nr 9/2020 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 8/2020 - Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J

RB nr 7/2020 - Korekta numeracji raportu bieżącego

RB nr 7/2020 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

RB nr 5/2020 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 4/2020 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 3/2020 - Zawarcie umowy dotyczącej wydania gry Deep Diving Adventures na konsoli Nintendo Switch

RB nr 2/2020 - Informacja o planowanej emisji akcji.

RB nr 1/2020 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 36/2019 - Aktualizacja daty premiery gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch

RB nr 35/2019 - Informacja o dacie premiery gry Dark Moon na komputerach PC

RB nr 34/2019 - Rozpoczęcie prac nad Realpolitiks 2 Mobile i na konsole

RB nr 33/2019 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 32/2019 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 31/2019 - Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I

RB nr 30/2019 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

RB nr 29/2019 - Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach

RB nr 28/2019 - Zwrot kosztów produkcji Deep Diving VR oraz premiera na Oculus Store

RB nr 27/2019 - Zapowiedź gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch

RB nr 26/2019 - Ogłoszenie daty premiery gry Deep Diving Simulator na platformę Mac

RB nr 25/2019 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 24/2019 - Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H

RB nr 23/2019 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

RB nr 22/2019 - Ogłoszenie daty premiery gry Deep Diving VR na platformę PC.

RB nr 21/2019 - Data premiery płatnego dodatku do gry Deep Diving Simulator.

RB nr 20/2019 - Jujubee zatwierdzone jako twórca gier na platformę Nintendo Switch przez Nintendo of Europe.

RB nr 19/2019 - Informacja o planowanej emisji akcji.

RB nr 18/2019 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 17/2019 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 16/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

RB nr 15/2019 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. (w tym zmiana Statutu)

RB nr 14/2019 - Aktualizacja danych dotyczących sprzedaży gry Realpolitiks

RB nr 13/2019 - Aktualizacja planu produkcyjnego i wydawniczego na lata 2019-2020

RB nr 12/2019 - Zawarcie umów na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

RB nr 11/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A. 

RB nr 10/2019 - Informacja o wyniku netto za 2018 r.

RB nr 9/2019 - Informacja dotycząca sprzedaży gry Deep Diving Simulator

RB nr 8/2019 - Ustalenie daty premiery gry Deep Diving Simulator na PC

RB nr 7/2019 - Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach

RB nr 6/2019 - Zawiadomienia akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 5/2019 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 4/2019 - Zmiana treści oświadczenia złożonego przez Pana Igora Zielińskiego dotyczącego transakcji na akcjach

RB nr 3/2019 - Objęcie akcji zwykłych na okaziciela akcji serii G

RB nr 2/2019 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G)

RB nr 1/2019 - Aktualizacja planu produkcyjnego i wydawniczego. 

RB nr 27/2018 - Aktualizacja harmonogramu wydawniczego JUJUBEE S.A. na lata 2019-2020.

RB nr 26/2018 - Oświadczenie złożone przez Pana Igora Zielińskiego dotyczące transakcji na akcjach oraz rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta na rzecz funkcji Producenta.

RB nr 25/2018 - Informacja o dacie premiery gry Truck Simulation 19 na platformach iOS i Android

RB nr 24/1018 - Przyznanie dofinansowania z programu Kreatywna Europa.

RB nr 23/2018 - Informacje o aktualizacji daty premiery gry "KURSK"

RB nr 22/2018 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 21/2018 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 20/2018 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 19/2018 - Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

RB nr 18/2018 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach.

RB nr 17/2018 - Termin premiery Realpolitiks: New Power na platformie Nintendo Switch.

RB nr 16/2018 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach.

RB nr 15/2018 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 14/2018 - Przedstawienie przez Astragon Entertainment GmbH gry produkowanej przez Jujubee S.A.

RB nr 13/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

RB nr 12/2018 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

RB nr 11/2018 - Informacje dotyczące premiery gry KURSK.
RB nr 10/2018 - Zawarcie umowy dotyczącej wydania i produkcji gry Realpolitiks 2

RB nr 9/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB nr 8/2018 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsolę Nintendo Switch.

RB nr 7/2018 - Oświadczenia złożone przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach
RB nr 6/2018 - Informacja dotycząca dodatków do gry "KURSK" i zapowiedź nowego projektu

RB nr 5/2018 - Zawiadomienia akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 3/2018 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną
RB nr 3/2018 - Objęcie akcji zwykłych na okaziciela akcji serii F

RB nr 2/2018 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F)

RB nr 1/2018 - Podsumowanie odbioru rynkowego Realpolitiks w 2017 roku oraz ogłoszenie daty premiery płatnego dodatku

RB nr 31/2017 - Informacja dotycząca płatnych dodatków do gry "Realpolitiks".

RB nr 30/2017 - Rozstrzygnięcie odwołania dotyczącego dofinansowania z programu sektorowego GameINN.
RB nr 29/2017 - Zawiadomienia akcjonariuszy o zwiększeniu udziału w głosach
RB nr 28/2017 - Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN.
RB nr 27/2017 - Ogłoszenie daty premiery gry "Take Off - The Flight Simulator" w wersji na platformy PC i Mac
RB nr 26/2017 - Dane dotyczące sprzedaży gry Realpolitiks Mobile
RB nr 25/2017 - Zawarcie aneksów do umów o ograniczeniu rozporządzania akcjami Jujubee S.A. przez członków Zarządu (aneksy do umów lock-up)

RB nr 24/2017 - Zawiadomienia akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 23/2017 - Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB nr 22/2017 - Przydział akcji serii E

RB nr 21/2017 - Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E

RB nr 20/2017 - Złożenie wniosków o dofinansowanie z programu sektorowego GameINN.

RB nr 19/2017 - Ogłoszenie daty premiery gry strategicznej Realpolitiks Mobile na urządzenia mobilne.

RB nr 18/2017 - Harmonogram wydawniczy na lata 2017-2020

RB nr 17/2017 - Dane dotyczące sprzedaży gry Realpolitiks oraz zapowiedź produkcji gry Realpolitiks 2

RB nr 16/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 11 maja 2017 r.
RB nr 15/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. w dniu 11 maja 2017 r.

RB nr 14/2017 - Gra Kursk zaakceptowana do wydania na platformie  Xbox One.

RB nr 13/2017 -  Pudełkowe wydanie gry Realpolitiks.

RB nr 12/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JUJUBEE S.A. na dzień 11 maja 2017r.

RB nr 11/2017 - Podpisanie aneksu do umowy z Astragon Entertainment GmbH.

RB nr 10/2017 - Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniąca obowiązki zarządcze.

RB nr 9/2017 - JUJUBEE S.A. Popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Realpolitiks.

RB nr 8/2017 - JUJUBEE S.A. Oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

RB nr 7/2017 - JUJUBEE S.A. Zawarcie umów o ograniczeniu rozporządzania akcjami JUJUBEE S.A. przez członków Zarządu (lock - up)

RB nr 6/2017 - JUJUBEE S.A. Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 5/2017 - JUJUBEE S.A. Ogłoszenie daty premiery gry strategicznej Realpolitiks

RB nr 4/2017 - JUJUBEE S.A. Oświadczenia złożone przez osoby pełniące obowiązki zarządcze dotyczące transakcji na akcjach

RB nr 3/2017 - JUUJUBEE S.A. Zbycie akcji przez osobę prłniącą obowiązki zarządcze

RB nr 2/2017 - JUJUBEE S.A. Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 1/2017 - JUJUBEE S.A. Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 10/2016 - JUJUBEE S.A. Plan wydawniczy gier Realpolitiks i KURSK

RB nr 9/2016 - JUJUBEE S.A. Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

RB nr 8/2016 - JUJUBEE S.A. Powiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

RB nr 7/2016 - JUJUBEE S.A. Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej gry Realpolitiks

RB nr 1/2016/A - JUJUBEE S.A. Wykaz akjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

RB nr 6/2016 - JUJUBEE S.A. Zawarcie umowy z Astragon Entertainment

RB nr 5/2016 - JUJUBEE S.A. Propozycja zawarcia umowy z Astragon Entertainment GmbH

RB nr 4/2016 - JUJUBEE S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2016r.

RB nr 3/2016 -  JUJUBEE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 2/2016 - JUJUBEE S.A. Informacje uzyskane w trybie art. 160  ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB nr 1/2016/K - JUJUBEE S.A. Przystąpienie do systemu ESPI - korekta