< Strona główna

Relacje inwestorskie

Raporty

Raporty EBI | ESPI

 

 

RAPORTY EBI: 

 

RB nr 8/2024 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.

RB nr 7/2024 - Raport roczny Jujubee S.A. za 2023r

RB nr 6/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 5/2024 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 lutego 2024 r.

RB nr 4/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 3/2024 - Korekta raportu bieżącego nr 2/2024

RB nr 2/2024 - Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

RB nr 1/2024 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

RB nr 14/2023 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

RB nr 13/2023 - Raport Okresowy za III kwartał 2023r.

RB nr 12/2023 - Rejestracja zmian Statutu Jujubee S.A.

RB nr 11/2023 - Podsumowanie subskrypcji akcji serii N przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz subskrypcji akcji serii O

RB nr 10/2023 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

RB nr 9/2023 - Raport Okresowy za II kwartał 2023r.

RB nr 8/2023 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 r.

RB nr 7/2023 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

RB nr 6/2023 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 5/2023 - Raport Okresowy za I kwartał 2023r.

RB nr 4/2023 - Raport roczny Jujubee S.A. za 2022r

RB nr 3/2023 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

RB nr 2/2023 - Informacja wyjaśniająca publikację korekty raportu za III kwartał 2022 r.

RB nr 1/2023 - Raport okresowy za III kwartał 2022r. - korekta

RB nr 15/2022 - Raport Okresowy za III kwartał 2022r.

RB nr 14/2022 - Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych JUJUBEE S.A. za 2022r. i 2023r.

RB nr 13/2022 - Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 2/2022 dotyczącego informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii M

RB nr 12/2022 - Raport Okresowy za II kwartał 2022r.

RB nr 11/2022 - Uzupełnienie raportu nr 10/2022 o zaktualizowane życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

RB nr 10/2022 - Powołanie członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

RB nr 9/2022 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

RB nr 8/2022 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 7/2022 - Raport Okresowy za I kwartał 2022r.

RB nr 6/2022 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

RB nr 5/2022 - Skonsolidowany raport roczny Jujubee S.A. za 2021r.

RB nr 4/2022 - Jednostkowy raport roczny Jujubee S.A. za 2021r.

RB nr 3/2022 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii L i M oraz tekst jednolity Statutu

RB nr 2/2022 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii M

RB nr 1/2022 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

RB nr 15/2021 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii L

RB nr 14/2021 - Raport Okresowy za III kwartał 2021r.

RB nr 13/2021 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii K oraz tekst jednolity Statutu

RB nr 12/2021 - Raport Okresowy za II kwartał 2021r.

RB nr 11/2021 - Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

RB nr 10/2021 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB nr 9/2021 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii K

RB nr 8/2021 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 19 lipca 2021 r.

RB nr 7/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 6/2021 - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jujubee S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

RB nr 5/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 4/2021 - Raport Okresowy za I kwartał 2021r.

RB nr 3/2021 - Skonsolidowany raport roczny Jujubee S.A. za 2020r.

RB nr 2/2021 - Jednostkowy raport roczny Jujubee S.A. za 2020r.

RB nr 1/2021 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

RB nr 16/2020 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych JUJUBEE S.A. za 2020r. i 2021r.

RB nr 15/2020 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy kapitału docelowego JUJUBEE S.A.

RB nr 14/2020 - Raport Okresowy za III kwartał 2020r.

RB nr 13/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

RB nr 12/2020 - Raport Okresowy za II kwartał 2020r.

RB nr 11/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 10/2020 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

RB nr 9/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 8/2020 - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

RB nr 7/2020 - Raport Okresowy za I kwartał 2020r.

RB nr 6/2020 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

RB nr 5/2020 - Raport roczny za 2019 r.

RB nr 4/2020 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 3/2020 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii J

RB nr 2/2020 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

RB nr 15/2019 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 14/2019 - Raport Okresowy za III kwartał 2019r.

RB nr 13/2019 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii H

RB nr 12/2019 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

RB nr 11/2019 - Raport Okresowy za II kwartał 2019r.

RB nr 10/2019 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy kapitału docelowego JUJUBEE S.A.

RB nr 9/2019 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

RB nr 8/2019 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. (w tym zmiana Statutu)

RB nr 7/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 6/2019 - Raport roczny za 2018 r.

RB nr 5/2019 - Raport Okresowy za I kwartał 2019r.

RB nr 4/2019 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 3/2019 - Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii G

RB nr 2/2019 - Raport Okresowy za IV kwartał 2018r.

RB nr 1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. 

RB nr 11/2018 - Raport Okresowy za III kwartał 2018r.

RB nr 10/2018 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

RB nr 9/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

RB nr 8/2018 - Raport Okresowy za II kwartał 2018r.

RB nr 7/2018 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

RB nr 6/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 5/2018 - Raport Okresowy za I kwartał 2018r.

RB nr 4/2018 - Raport roczny za 2017 r.

RB nr 3/2018 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz tekst jednolity Statutu.

RB nr 2/2018 - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F Jujubee Spółka Akcyjna (PLJJBEE00028).

RB nr 1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

RB nr 19/2017 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. i 2018 r.
RB nr 18/2017 - Raport Okresowy za III kwartał 2017r.

RB nr 17/2017 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz tekst jednolity Statutu

RB nr 16/2017 - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

RB nr 15/2017 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

RB nr 14/2017 - Raport Okresowy za II kwartał 2017 roku

RB nr 13/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

RB nr 12/2017 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy kapitału docelowego JUJUBEE S.A.

RB nr 11/2017 - Przyjęcie jednolotego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Jujubee S.A.

RB nr 10/2017 - Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

RB nr 9/2017 - Zmiana Statutu Jujubee S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2017 r.

RB  nr 8/2017 - Zmiany w organach Jujubee S.A.

RB nr 7/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jujubee S.A. w dniu 11 maja 2017r.

RB nr 6/2017 - Raport Okresowy za I kwartał 2017 roku.

RB nr 5/2017 - Zestawienie zamierzonej zmiany Ststutu Jujubee S.A. która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2017r.

RB nr 4/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JUJUBEE S.A. na dzień 11 maja 2017.

RB nr 3/2017 - Raport roczny za 2016 r.

RB nr 2/2017 - Raport Okresowy za IV kwartał 2016 roku

RB nr 1/2017 -  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

RB nr 21/2016 - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdaia finansowego Jujubee S.A. za rok obrotowy 2016

RB nr 20/2016 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Navigator Capital S.A.

RB nr 19/2016 - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

RB nr 18/2016 - Raport Okresowy za III kwartał 2016 roku

RB nr 17/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

RB nr 16/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

RB nr 15/2016 - Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

RB nr 14/2016 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 10 czerwca 2016 roku

RB nr 13/2016 - Wprowadzenie do sprzedaży gry "Take Off - The Flight Simulator"

RB nr 12/2016 - Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A,B i C

RB nr 11/2016 -  Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

RB nr 10/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 9/2016 - Wprowadzenie do sprzedaży gry "Take Off The Flight Simulator"

RB nr 8/2016 - Wprowadzenie akcji serii A,B,C  Jujubee S.A. do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 7/2016 - Zmiana daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016

RB nr 6/2016 -  Ogłoszenie daty premiery gry

RB nr 5/2016 - Korekta raportu rocznego za 2015

RB nr 4/2016 - Raport roczny za 2015 r.

RB nr 3/2016 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 2/2016 - Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

RB nr 1/2016 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

RB nr 14/2015 - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Jujubee S.A. za rok obrotowy 2015

RB nr 13/2015 - Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

RB nr 12/2015 - Astragon Entertainment przedstawił nową grę produkowaną przez Jujubee S.A.

RB nr 11/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D

RB nr 10/2015 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D JUJUBE S.A.

RB nr 9/2015 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii D

RB nr 8/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

RB nr 7/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

RB nr 6/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii D

RB nr 5/2015 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji JUJUBEE S.A.

RB nr 4/2015 - Wprowadzenie PDA i akcji serii D JUJUBEE S.A. do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 2 i 3/2015 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

RB nr 1/2015 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 

 

RAPORTY ESPI:  

 

RB nr 10/2024 - Zawarcie umowy ramowej na konwersję i wydanie gier Emitenta wraz z informacją o złożeniu zleceń na konwersję dwóch gier Spółki na platformę Xbox

RB nr 09/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.

RB nr 08/2024 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.

RB nr 07/2024 - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wydłużenia procesu przeglądu opcji strategicznych

RB nr 06/2024 - Otrzymanie informacji o przyznaniu dofinansowania z Programu Wsparcia Gier Wideo 2024.

RB nr 05/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 04/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 28 lutego 2024 r.

RB nr 03/2024 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 lutego 2024 r.

RB nr 02/2024 - Decyzja o zakończeniu i niekontynuowaniu rozmów z Blue Technology S.A.

RB nr 01/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 21/2023 - Zawarcie dwóch umów pożyczek przez Jujubee S.A.

RB nr 20/2023 - Złożenie informacji końcowej dotyczącej projektu realizowanego w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

RB nr 19/2023 - Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 18/2023 - Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego połączenia Jujubee S.A. z Blue Technology S.A.

RB nr 17/2023 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

RB nr 16/2023 - Podjęcie uchwały zarządu ws. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych

RB nr 15/2023 - Opłacenie akcji serii N emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz akcji serii O

RB nr 14/2023 - Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 13/2023 - Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego

RB nr 12/2023 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

RB nr 11/2023 - Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 10/2023 - Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O

RB nr 09/2023 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N i O w ramach kapitału docelowego

RB nr 08/2023 - Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego

RB nr 07/2023 - Podpisanie umowy wydawniczej dotyczącej gry Dark Moon

RB nr 06/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

RB nr 05/2023 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

RB nr 04/2023 - Ustalenie daty premiery gry FLASHOUT 3 na konsolach Sony PlayStation

RB nr 03/2023 - Ustalenie daty premiery gry FLASHOUT 3 na konsoli Nintendo Switch

RB nr 02/2023 - Ustalenie daty premiery gry FLASHOUT 3 na konsoli Microsoft Xbox

RB nr 01/2023 - Podpisanie umowy wydawniczej i rozpoczęcie produkcji Realpolitiks 3: Earth and Beyond

RB nr 22/2022 - Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego

RB nr 21/2022 - Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego

RB nr 20/2022 - Rejestracja połączenia Jujubee S.A ze spółką zależną Strategy Forge S.A.

RB nr 19/2022 - Podpisanie umowy na realizację gry FLASHOUT 3 na konsole z serii Xbox i PlayStation

RB nr 18/2022 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 17/2022 - Ustalenie daty premiery gry KURSK na platformie Nintendo Switch

RB nr 16/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

RB nr 15/2022 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

RB nr 14/2022 - Ustalenie daty premiery gry Deep Diving Adventures na platformie PlayStation

RB nr 13/2022 - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Jujubee S.A. o zamiarze połączenia Jujubee S.A. ze Strategy Forge S.A. z dnia 13 czerwca 2022 roku

RB nr 12/2022 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 11/2022 - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Jujubee S.A. o zamiarze połączenia Jujubee S.A. ze Strategy Forge S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

RB nr 10/2022 - Zawarcie porozumienia ze spółką Forever Entertainment S.A. dotyczącego wydania gry Kursk na Nintendo Switch

RB nr 9/2022 - Podpisanie planu połączenia Jujubee S.A ze spółką zależną Strategy Forge S.A.

RB nr 8/2022 - Ustalenie daty premiery gry Deep Diving Adventures na platformie Xbox

RB nr 7/2022 - Ustalenie daty premiery gry FLASHOUT 3 na platformie PC

RB nr 6/2022 - Ustalenie daty premiery oraz ceny dodatku do gry Punk Wars: Threat From Within

RB nr 5/2022 - Aktualizacja harmonogramu wydawniczego na 2022 rok

RB nr 4/2022 - Informacja dotycząca wygaśnięcia umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks II" na konsole

RB nr 3/2022 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 2/2022 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 1/2022 - Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta oraz nabycie akcji spółki zależnej Strategy Forge S.A. przez Emitenta

RB nr 27/2021 - Zawarcie umów objęcia zwykłych na okaziciela serii L

RB nr 26/2021 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 25/2021 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

RB nr 24/2021 - Podpisanie umowy na realizację gry Deep Diving Adventures na konsole

RB nr 23/2021 - Przedstawienie harmonogramu wydawniczego na 2022 rok

RB nr 22/2021 - Ustalenie daty premiery oraz ceny gry Punk Wars na platformie PC

RB nr 21/2021 - Zawarcie umowy dotyczącej wydania gry Deep Diving Adventures na konsoli Nintendo Switch

RB nr 20/2021 - Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego

RB nr 19/2021 - Termin premiery gry KURSK na konsoli Sony PlayStation 4

RB nr 18/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 19 lipca 2021 r.

RB nr 17/2021 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 19 lipca 2021 r.

RB nr 16/2021 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 15/2021 - Zawarcie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K

RB nr 14/2021 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

RB nr 13/2021 - Objęcie i opłacenie akcji serii C w spółce zależnej Emitenta Strategy Forge S.A.

RB nr 12/2021 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta Strategy Forge S.A.

RB nr 11/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 10/2021 - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jujubee S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r

RB nr 9/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 8/2021 - Podpisanie aneksu do umowy z Astragon Entertainment GmbH na adaptację gry "Take Off: The Flight Simulator" na konsolę Nintendo Switch

RB nr 7/2021 - Termin premiery gry KURSK na konsoli Xbox One

RB nr 6/2021 - Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka

RB nr 5/2021 - Przesunięcie premiery gry Realpolitiks II

RB nr 4/2021 - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego

RB nr 3/2021 - Ustalenie ostatecznej daty premiery gry strategicznej Realpolitiks II w wersji PC na platformie Steam

RB nr 2/2021 - Zbycie praw do tytułu PunkWars w ramach grupy kapitałowej

RB nr 1/2021 - Aktualizacja daty premiery gry Realpolitiks II na platformie PC

RB nr 33/2020 - Harmonogram wydawniczy JUJUBEE S.A. na rok 2021

RB nr 32/2020 - Termin premiery gry VIRUS: The Outbreak na platformie Nintendo Switch

RB nr 31/2020 - Data wydania gry Deep Diving Adventures na Nintendo Switch w Japonii

RB nr 30/2020 - Aktualizacja daty premiery gry Realpolitiks II

RB nr 29/2020 - Zawiązanie spółki Strategy Forge S.A z siedzibą w Katowicach zależnej od Emitenta

RB nr 28/2020 - Ogłoszenie daty premiery gry Realpolitiks 2 na platformie PC.

RB nr 27/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "KURSK" na konsolę Nintendo Switch.

RB nr 26/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 02 września 2020 r.

RB nr 25/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

RB nr 24/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 23/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

RB nr 22/2020 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

RB nr 21/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.

RB nr 20/2020 - Termin premiery gry Realpolitiks: New Power na konsoli PlayStation 4

RB nr 19/2020 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

RB nr 18/2020 - Termin premiery gry Realpolitiks: New Power na konsoli Xbox One.

RB nr 17/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "COVID: The Outbreak" na konsole.

RB nr 16/2020 - Zapowiedź gry COVID: The Outbreak oraz informacje dotyczące harmonogramu wydawniczego

RB nr 15/2020 - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

RB nr 14/2020 - Dokonanie odpisu aktualizującego wartość zapasów dotyczących gry KURSK

RB nr 13/2020 - Informacja dotycząca daty premiery gry Realpolitiks 2 na platformie PC

RB nr 12/2020 - Aktualizacja informacji dotyczącej daty premiery gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch na wybranych rynkach

RB nr 11/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks 2" na konsole.

RB nr 10/2020 - Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "KURSK" na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

RB nr 9/2020 -